नमस्कार , मराठीGK.net मध्ये आपले स्वागत आहे. दैनंदिन जीवानात तुम्हाला पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याचे हक्काचे ठिकाण. विविध क्षेत्रातील विषयांवर तुम्ही प्रश्न विचारू शकतात किंवा माहिती असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतात.

प्रश्न विचारा

महिती तंत्रज्ञान दिन' कोणत्या दिवशी साजरा करण्यात येतो ?

389 views asked Dec 30, 2016 in General Knowledge by chetna (1,350 points)

Please log in or register to answer this question.

...